Bơm bùn dùng dây đai curoa HFD

Giá: Liên hệ

Máy bơm bùn dùng dây đai là kết cấu bơm và động cơ được kết nối bằng dây đai curoa
Cột áp: 0-37m
Lưu lượng: 0-3151m3 / h
Loại bơm: Ngang dung dây đai curoa
Vật liệu: CR27, Cr28, CD4MCu

Chi tiết sản phẩm

Máy bơm bùn dùng dây đai là kết cấu bơm và động cơ được kết nối bằng dây đai curoa
Cột áp: 0-37m
Lưu lượng: 0-3151m3 / h
Loại bơm: Ngang dung dây đai curoa
Vật liệu: CR27, Cr28, CD4MCu

Sử dụng: bùn đặc,

Thong ke