Dịch vụ làm thủ tục khai báo Hải quan

Dịch vụ hải quan là làm gì?

Dịch vụ hải quan là làm gì? 15/09/2018

Dịch vụ hải quan là các công việc mà công ty dịch vụ thực hiện để thông quan hàng hóa cho lô hàng xuất nhập khẩu của khách hàng. Để đổi lại, bên dịch vụ sẽ được hưởng phí dịch vụ theo thỏa thuận

Thong ke