Maý bơm hỗn lưu trục ngang hoá chất SPP

Giá: Liên hệ

Thông số máy bơm hỗn lưu trục ngang hoá chất:
- Lưu lượng: 7000m3/h
- Cột áp: 25m
- Áp suất: 0.6Mpa
- Nhiệt độ: -20~ +120ºC
Môi trường sử dụng:
Bơm sử dụng trong các môi trường hóa chất, nuôi trồng thủy sản biển, kỹ thuật khí đô thị và hệ thống xử lý nước

Chi tiết sản phẩm

Cấu tạo bơm Hỗn lưu trục ngang hướng trục:

Cấu tạo của máy bơm bao gồm năm bộ phận: bánh công tác, vỏ máy bơm, trục bơm, ổ bi và phớt cơ khí. Hình dạng của máy bơm hỗn lưu là dạng xoắn,  cánh dẫn hướng giống như một máy bơm dòng hướng trục. Bánh công tác của máy bơm dày và ngắn, một phần giống như bánh công tác của máy bơm ly tâm; một phần giống như bánh công tác của máy bơm dòng hướng trục. Các cánh là cánh xoắn. Nước chảy trong bánh công tác của máy bơm dòng hỗn lưu là đi theo lực trục. Nó chảy ra theo hướng xiên nên bơm lưu lượng hỗn lưu còn được gọi là bơm lưu lượng chéo. Có hai dạng cấu trúc của vỏ máy bơm: một là dạng hình vòng cung và  hình trụ. 

Thong ke