Bơm màng KVP04 -KVP8-KZP

Giá: Liên hệ

Bơm màng KVP04 -KVP8-KZP do TGC nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam
Máy bơm màng siêu nhỏ được thiết kế với động cơ chổi than / không chổi than để vận hành lâu dài, v.v. Tùy chỉnh chế tạo microumps OEM với khả năng tự mồi

Chi tiết sản phẩm

Bơm màng KVP04 -KVP8-KZP do TGC nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam
Máy bơm màng siêu nhỏ được thiết kế với động cơ chổi than / không chổi than để vận hành lâu dài, v.v. Tùy chỉnh chế tạo microumps OEM với khả năng tự mồi

Thong ke