Máy bơm Định lượng F4- PRO DOSING PUMP

Giá: Liên hệ

Máy bơm Định lượng F4- PRO DOSING PUM do TGC nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam
Độ chính xác hiệu chuẩn: 0,1ml
Điều khiển WiFi qua iOS hoặc Android
Cài đặt được lưu nếu mất điện

Chi tiết sản phẩm

Máy bơm Định lượng F4- PRO DOSING PUM do TGC nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam
Độ chính xác hiệu chuẩn: 0,1ml
Điều khiển WiFi qua iOS hoặc Android
Cài đặt được lưu nếu mất điện

sử dụng:  bảo trì bể cá nước mặn của bạn. Máy bơm định lượng cung cấp một cách có kiểm soát để thêm dung dịch vào bể của bạn với tỷ lệ phù hợp.

Thong ke